Voorwaarden/Privacy

Algemene Voorwaarden

Spieren in conditie  – Personal Paardenmassage Coach Oona Thielens

Adres opvragen via mail thielensoona@outlook.be Wegens Privacy niet meer openbaar beschikbaar.

Tel/ +32497610894

Ik heb geen winkel of praktijk . Na het maken van een afspraak kom ik aan huis het paard behandelen dit zowel in België als in Nederland. Wilt u een behandeling voor uw paard dan moet u van tevoren altijd een afspraak maken.

Interessante Nummers:

Btw Nr: 0839-033.766        Iban BE45 9731 7866 9889  Tav. Spieren in conditie

Toepasselijkheid

 • Ik doe mijn uiterste best om deze heldere algemene voorwaarden bij u onder de aandacht te brengen. Ik maak nergens een geheim van en ik werk niet met kleine lettertjes.
 • In deze algemene voorwaarden staat wat u van mij kunt verwachten.

Aanbod op mijn website

 • Op mijn website vermeld ik welke dienst u kunt afnemen en tegen welke prijs.

Behandelingen en trajecten

Tarieven en mogelijkheden bij Spieren in conditie. Behandelingen worden aan huis uitgevoerd en afhankelijk van de reistijden en km doe ik mijn best u zo goed mogelijk in te plannen. Mocht u willen afzien van uw afspraak laat ons dit dan uiterlijk 48 uur (op werkdagen) van te voren weten zodat ik nog iemand anders kan inplannen. Bij niet op tijd afzeggen breng ik de nota in rekening voor de gereserveerde tijd die nu niet benut kan worden. Ik hoop op uw begrip hiervoor.

Prijzen

 • De op mijn website genoemde prijzen zijn in euro en inclusief BTW
 • Voor het sluiten van een overeenkomst word de totaalprijs inclusief reiskosten via mail afgesproken.
 • Op mijn facturen vind je altijd de volgende vermelding terug. ” kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. “BTW niet toepasselijk”
 • Betaling van facturen, dienen contant na de behandeling, of dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Spieren in conditie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Massages

Een masseur is niet opgeleid om diagnose te mogen stellen. De massage is een aanvulling op de algehele verzorging van uw paard en is in geenszins vervanging voor veterinaire zorg. Bij twijfel zal ik u altijd doorverwijzen naar een Dierenarts.

Masseur of sportmasseur is door de overheid geen erkende of beschermde titel. De kwaliteit van massages hangen dus samen met een gedegen opleiding die ik heb genoten bij Bartels en Bascule gedurende 2 j en waar ik met succes het eindexamen heb behaald .

Aansprakelijkheid

 • De eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het paard ook tijdens de massage behandeling.
 • Ik handel naar eer en geweten tijdens de massages en ga geen onnodige risico’s nemen.
 • De gezondheid en de veiligheid tijdens een behandeling voor paard en mens staan altijd voorop.
 • Bij zichtbare ernstige blessure alvorens de massages worden aangevangen word u doorverwezen naar een Dierenarts.
 • De massage is een aanvulling op de algehele verzorging van uw paard en is in geenszins vervanging voor veterinaire zorg.

 

Afbeeldingen en specificaties

Alle foto’s , teksten en video’s mogen niet gekopieerd worden zonder mijn toestemming hiervoor.

Overmacht

 • In geval van overmacht heb ik het recht om, naar eigen keuze de uitvoering van uw behandeling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Ik zal dit per email meedelen. In geen geval zal er overgegaan worden tot enige vorm van schadevergoeding.
 • In geval van overmacht bij het niet kunnen uitvoeren van een behandeling op de geplande dag zal ik altijd een gepaste oplossing voorstellen.

Privacy

Ik behandel uw persoonsgegevens met de uiterste zorgvuldigheid en zal deze niet door derden laten gebruiken. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een klantenregister dat enkel ik beheer en uitsluitend is samengesteld om in de toekomst contact met u te kunnen opnemen over een eventuele vervolgafspraak of mogelijks interessante aanbiedingen die speciaal op u zijn afgestemd. Deze lijst word dus enkel voor mij gebruikt. Indien geen prijs wordt gesteld op een dergelijke vraag dan is het ten allen tijde mogelijk dit schriftelijk of per email aan te geven.

Vragen, klachten of opmerkingen

 • Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.

 


 

Privacy Verklaring

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.

Door gebruik te maken van mijn site en de inschrijving voor mijn nieuwsbrief en het downloaden van e- books, ga je akkoord met mijn privacy- en cookie-beleid.

Thielens Oona Mei 2018

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Spieren in conditie zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming AVG en de telecommunicatiewet. Dat betekend dat ik je voornaam en email adres enkel gebruik om jou de nieuwsbrief of een e-boek of gevraagde info te versturen.

Wie is Spieren in conditie eigenlijk?

Oona Thielens is Personal Paardenmassage Coach en is  eigenaar van het bedrijf Spieren in conditie.

Het bedrijf levert de volgende dienst:  Paardensportmassages aan paarden en verzamelt hierbij de nodige informatie via een Anamnese met de eigenaar en geeft hierbij ook advies mee. Oona werkt privé aan huis in België en Nederland, organiseert informatie avonden en Trajecten en verstrekt informatie via media en social media.

De gevens zijn:

Spieren in conditie is een bedrijf van Oona Thielens.

En is gevestigd in België. adres beschikbaar via email vanwege privacy . thielensoona@outlook.be

Tel/ +32497610894

Btw Nr: 0839-033.766

Welke gegevens verzamel ik ?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief of een download hebt aangevraagd, of een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvraag doet voor één van mijn diensten, zal jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn.

 • Voor en achternaam
 • adres
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Informatie over je paard

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens ?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voornaam en email adres gebruik ik voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten.
 • Je voornaam, email adres en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een aanvraag en contactformulier, word gebruikt om antwoorden op de contactaanvraag te kunnen doen.
 • Ik sla gegevens op in Active Campaign . Ik zal je één keer vragen toestemming te geven om te voldoen aan de AVG wet. Als je geen toestemming geeft worden je gegevens verwijderd.
 • Je kunt je zelf ook makkelijk uitschrijven door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief.

De servers van Active Campaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt worden in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EUVS Privacy Schield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van Active Campaign vind je hier

Beveiliging Persoons,-en client gegevens

Wij hebben de techniek in huis om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentification,zorgen voor de beveiliging die past bij de gegevens die ik verwerk en bewaar.

Cookies.

Via mijn website worden cookies geplaatst van het amerikaanse bedrijf google, als deel van de “Analytcs”-dienst. Ik gebruik deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik verzamel informatie over uw surfgedrag en deel deze gegevens met google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties Adwords en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

Ik en derden die zich deels buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies om het surfgedrag over verschillende websites te volgen, om onze website te verbeteren, om de website naar behoren te laten werken, en om het verkeer op de website te analyseren.

Website hosting en opmaak Wordpress.com

Om jouw van informatie te voorzien via mijn website maak ik gebruik van een wordpress.com website. WordPress.com verkoopt geen gebruikersinformatie of persoonlijke informatie aan derden.

“We share information about you in the limited circumstances spelled out below and with appropriate safeguards on your privacy” Quate WordPress. De Privacy regels die wordpress hanteert vind je Hier

 

Google Analytics

Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres word nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Wat interessant is voor marketing is te weten van welke websites mensen doorklikken naar mijn website. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier

Social Mediabuttons op blogs en pagina’s van mijn website.

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om pagina’s, blogs van mijn website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media schare buttons.

Van de volgende Social Media platforms heb ik buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, zullen je persoonsgevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende maand uit Active Campaign worden verwijderd.

De klantgegevens wanneer je een dienst hebt aangekocht in mijn boekhouden en klantenregister bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichten te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Je wilt je gegevens bij mij verwijderen ?

Ook al heb je toestemming gegeven voor het bewaren en verwerken van je gegevens, je kunt ze altijd weer intrekken, Waarna ik je gegevens niet meer zal bewaren.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, dan kan je schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Ik zal je verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Contactgegevens:

Oona Thielens

Tel +32497610894

Email : thielensoona@outlook.be


Wijzigingen

Ik behoud ten allen tijde het recht om mijn privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik help je om je paard los te rijden

Je paard goed losrijden is vaak moeilijker dan je denkt. 

In deze podcast geef ik je structuur en oefeningen die je helpen bij het losrijden van je paard. Waardoor alles logisch op mekaar aansluit en je niets over het hoofd ziet.
Wil jij weten hoe ik losrijden aanpak? Hoe ik overzicht houd en een plan van aanpak heb?

Ik meld mij aan

%d bloggers liken dit: